Varför bry sig?

Varför bry sig?

Miljö, mäniskor, integration och samhälle är frågor som är viktiga och tunga att hantera. Att ungdomar ska komma ut och röra på sig och att funktionshindrad ska ha samma möjlighet är oerhört viktigt. Fungerar inte detta får vi ett samhälle som tillsluter sig och inte värderar miljö och natur på rätt sätt.

Det har vi på Optoga tagit fasta på!

Golfen är en idrott där alla kan umgås på samma villkor och är en fantastisk källa till kraft, inspiration och glädje.

Det måste finnas en möjlighet till gemenskap för att träffas röra sig och må bra, ” Golfen är en idrott där alla kan umgås på samma villkor och är en fantastisk källa till kraft, inspiration och glädje”. Ett lokalt engagemang, där vi ser till att våra ungdomar kan komma iväg och spela golf, tävla och ha roligt tillsammans. Funktionshindrad ska ha samma möjlighet och det är därför lika viktigt att handi-golfen utvecklas lokalt så att alla har möjlighet att känna samma sak. Förstår vi och vårdar vår närmiljö så hjälper den oss att må bra i stort också.

Optoga har därför jobbat fram ett engagemang hos Arboga Golfklubb där vi jobbar med deras resurser som finns lokalt. Dessa resurser sätts in isolerat till ungdoms- och handikappgolfens verksamhet.

Vi är inne på vårt andra år med lokal stöttning av detta och Optogas förhoppning är att vi tillsammans ska se goda resultat av vårt engagemang.