DimLight products

DimLight tillbehör

OptoDrive ID-moduler är kompatibla med våra DimLight tillbehör. De utvidgar funktionaliteten och nyttan med modulerna i de armaturer där de monteras. Se nedan vilken version som passar bäst.

CCT_and_switch