Monthly Archives: juni 2010


Optodrive LED Moduler klarar Cyanosis Observation Index

29

jun 2010

Optodrive LED Moduler klarar Cyanosis Observation Index

Nyligen har Optodrive LED modul Svea 15W 4300K testats och verifierats med anledning av lämpligheten att användas i sjukhus som belysning i enlighet med Cyanosis Observation Index (COI) inom ramen för AS 1680.2.5:1997.