DimLight products

DimLight tillbehör

OptoDrive ID-moduler är kompatibla med våra DimLight tillbehör. De utvidgar funktionaliteten och nyttan med modulerna i de armaturer där de monteras. Se nedan vilken version som passar bäst.

CCT_and_switch

DimLight CCT

Medical ID accessory

Used together  with Svea ID CCT and Flexswitch CCT.

DimLight Flexswitch

Medical ID accessory

To be used with a membrane switch.

DimLight Switch

ID accessory

For applications with switches.

DimLight Pulse

ID accessory

To be used with an encoder.

DimLight Dali

ID accessory

For Dali networks.