Flimmerfria AC-moduler

Flimmerfria AC-moduler

Våra FlickerFree moduler för Theo och Svea siktar mot en professionell marknad med stora krav på arbetsvillkor. 

Alla ljuskällor avsedda för 230VAC har någon form av flimmer med frekvensen 100Hz (120 i USA), även glödlampor. Trots att ögat som bäst kan upptäcka flimmer upp till 80Hz, kan hjärnan förnimma flimmer upp till 500Hz enligt forskning. Därför har flimmer i AC-moduler varit ett diskuterat område på senare tid.
100% flimmer innebär att ljuset går från fullt påslag till helt av. OptoDrive AC-moduler använder en elektronik för att skapa extremt korta sekvenser  där ljuset är helt avslaget, det ger ett mycket mer behagligt ljus, med ett lågt Flimmer Index.

I de nya FlickerFree modulerna har vi tagit det ett steg längre för att efterlikna efterglöd, likt en glödlampa. Det har effekten att dioderna aldrig är helt avslagna. En glödlampa har en flimmer procent runt 10%, våra senaste FlickerFree koncept har runt 7%. I praktiken kommer de ligga runt 20%, då detta är vad som troligen kommer föreslås i nya regelverk.

OptoDrive FlickerFree ger nya möjligheter att designa utan drivare i krävande arbetsmiljöer såsom kontor, skola och industri.