OptoDrive™

En ny generation av ljuskällor med inbyggd elektronik.

OptoDrive™ LED-modulen

Värmeutveckling

För alla ljuskällor är omvandlingen från energi till ljus inte en 100% effektiv process. I traditionella ljuskällor omvandlas mycket av energin till värme som avges som infrarött ljus. Med mycket bättre verkningsgrad ger lysdioder lägre energiförbrukning och mindre värme.

LED-lösningar avger inte värme som infrarött ljus så det måste avledas på andra sätt: till exempel genom en lämplig kylfläns. Därför är LED- lösningar vanligtvis gjorda på en aluminiumbas som överför värmen helt ut ur modulen.

Utbytbarhet

OptoDrive™-modulen är klassad som en integrerad led modul enligt IEC 62031 och ska monteras fas i en armatur. Om den byts ut ska det utföras av armaturtillverkaren.

LED-modulens effektivitet

LED-modulens effektivitet visas i databladen för varje bin kod. Detta är för vägledning och som ett verktyg för energiberäkning.

Effektiviteten noteras i enheten Lm / W.

För ID (Internal Driver) och AC (Altering Current) moduler inkluderar verkningsgraden drivern. För ED (External Driver) moduler är driver inte inkluderat, effektiviteten måste där beräknas utifrån  vilken driver som används.

Vita lysdioder sänder idag ut ljus med 100 lumen/watt jämfört med glödlampor som gav cirka 10-20 lumen/watt.

Dimmning

De olika modulversionerna; ED (External Driver), ID (Internal Driver) och AC kräver olika upplägg för ljusreglering.

ED: Standard PWM dimmer eller ström- dimmer.

ID: Standard PWM dimmer*.

AC:  Standard Triac dimmrar.

* För PWM dimning finns Optogas produkt DimLight i olika versioner.

Omgivningstemperatur

Eftersom OptoDrive™-LED moduler är utformade för att vara integrerade eller inbyggda LED-moduler i armaturen kan inte omgivningstemperaturen (Ta) anges eftersom kylflänsen är termiskt kopplad till LED-moduler.

Modulen är beroende av armatur och dess kylningsförmåga. Temperaturområdet på modulerna är relaterad till temperaturen i dioden (Tj) och verifieras genom mätning av temperaturen hos modulen vid kretskortet (Tc temp). Det är Tc temperaturen för varje modell som anges i databladet.

Hållbarhet

Vibrationer har ingen effekt på det utsända ljuset, eftersom det inte finns några rörliga delar i en solid state-modul.

Miljövänlig

Skillnaden mot andra ljuskällor är att LED inte använder några trådar eller de är inte fyllda med någon form av gas. De är mycket miljövänliga och kräver inte så mycket energi som många andra ljuskällor.

Lysdioder har använts sedan 1960-talet och användes ursprungligen i elektroniska enheter.

Alla våra LED-moduler uppfyller RoHS (Restrictions of Hazardous Substances).

Det finns ett växande samförstånd att blyfria produkter bidrar till att förbättra vår miljö. Det är ett allvarligt problem att bly och andra skadliga ämnen används i kommersiella och industriella produkter och det bidrar till miljöproblem.

Detta har lett till regler som RoHS (begränsning av användningen av vissa farliga ämnen) från EU och Japans handels-och industriministerium (MITI). Alla LED-modultillverkare som säljer produkter till dessa länder ska följa RoHS regler.

För att uppfylla RoHS-förordningen, har Optoga ett strikt förbud mot bly och andra farliga ämnen i sina produkter. Detta är i enlighet med vårt ansvar som goda samhällsmedborgare.

Ljuset från LED

Vad är Solid State Lighting?

SSL (Solid State Lighting) nämns ofta när vi talar om ljuskällor baserade på LED-teknologi. Uttrycket ”solid state” avser att ljus emitteras från ett fast föremål: såsom en lysdiod eller LED (Light Emitting Diode), i stället för från ett vakuum eller gasrör som i traditionella glödlampor och lysrör.

LED är halvledare som omvandlar elektricitet till ljus. Ursprungligen användes LED som indikatorlampor i elektronik. Nu har LED utvecklats till en ljusteknik som förändrat framtiden för allmänbelysning.

LED är mycket uppskattade för sin långa livslängd, energieffektivitet, avsaknad av tungmetaller, hållbarhet och flexibilitet.

Ljusutbytet

Ljusutbytet mäts i lux och fyller sin funktion som referensvärde på en belyst yta.

Kontrasterna måste finnas mellan mörkare och ljusare partier måste finnas men det får ej heller vara för stora skillnader.

Belysningsytan måste definieras på ett bra sätt för att armaturen ska kunna användas optimalt. Därför har en standard tagits fram av Nobia koncernen för armaturen ska monteras i underskåpen för en optimal ljusbild.

Ljusflödet

Ljusflödet mäts i lumen (lm) och är bra att ta med som riktlinje ur en armatur för allmänbelysning.

Ljusflödet är den totala ljusmängden och den ska vara i nivå med förekommande lösningar.

Färgtemperatur

I normal hemmamiljö väljer Skandinaver 2600-2700 Kelvin för att ha en mjuk färg ton och i offentlig miljö väljer man 3000K. Längre ner i Europa väljs 3500 eller aningen högra gärna som färgtemperatur i hemmiljö.

Färgåtergivning

Färgåtergivningen eller CRI påverkas av ljusets spektrala sammansättning, därför har kravet varit att ljuset och färgerna skall upplevas naturliga och behagliga.

Färgåtergivningen beskrivs med ett Ra-värde. På den del som är arbetsplatsmiljö är det bra om Ra värdet är så högt som möjligt ska detta tas med som en viktig parameter vid värderingen av armatur och ljuskälla.

Colour Rendering Index (CRI) är en av de viktigaste faktorerna för att garantera bra ljus. Ljuset som avges från en ljuskälla studsar på ett objekt och tillbaka till ögat. Om det har ett högt CRI uppfattar vi färger och former bättre och omgivningen kommer att upplevas mer naturlig och färgstark.

Om vi ökar färgåtergivningen (CRI), kan vi minska ljusstyrkan. Jämfört med en ljuskälla med lägre CRI får vi intrycket av att båda skapar samma mängd ljus. Högt Ra ger högre kontrastverkan!

De som arbetar i högre CRI känner mindre stress och mindre trötthet.

Armaturer

Konstruktion

Armaturens konstruktion ska ge möjlighet att med hjälp av konvektion säkerställa drifttemperatur på LED modulen.

Den ska också estetiskt vara hållbar och kunna monteras snabbt och enkelt av elektriker. Samma form och storlek som halogenlampor för enkelheten.

Spridningsvinkel

Spridningsvinkeln har betydelse för hur armaturerna monteras och hur stor yta de kan belysa.

För stor spridningsvinkel kan leda till bländning.

Våra produkter