Optodrive LED Moduler klarar Cyanosis Observation Index

Optodrive LED Moduler klarar Cyanosis Observation Index

 

Nyligen har Optodrive LED modul Svea 15W 4300K testats och verifierats med anledning av lämpligheten att användas i sjukhus som belysning i enlighet med Cyanosis Observation Index (COI) inom ramen för AS 1680.2.5:1997. Detta är en mycket viktig standard som hänför sig till strikta riktlinjer för användningen av belysning i fastställandet av patientdiagnoser i sjukhusmiljöer så som akutvård, medicinska kliniker och liknande miljöer.

Optodrive LED modulerna för medicinska ändamål är konstruerade för ändamål som Operationsbelysning, undersökningsbelysning samt läsbelysning inom sjukvård. Dom används redan i dagsläget i länder såsom Sverige, England, USA som inbyggda moduler hos armaturtillverkare i dessa länder. Den version som har testats av SAAB’s ljuslabb är Svea 15W med 4300K färgtemperatur med säkerställt resultat.

Tekniska beskrivning av COI diagnos

Utan en bra emittering för att kunna säkerställa en bra återreflektion inom det djupröda området (660 nm) kan inte den blåaktiga missfärgning som uppträder på hud eller slemhinnor, som indikerar att syresättningen i blodet är reducerad inte upptäckas. Den visuella diagnostiseringen av Cyanosis är relaterad till skillnaden mellan den spektrala återreflektionen av oxihaemoglobin och reduktionen av hemoglobin som har sin maximering vid 660nm. Förhållandena i spektralfördelningen är därför väldigt höga för att undgå felaktig diagnos, tex:

• Om ljusutbytet vid 660 nm är för lågt kan huden på en patient se mörkare ut och diagnoseras som Cyanosis även om så är fel.

• Om ljusutbytet vid 660 nm är för kraftigt kan detta göra att färgskiftningen vid cyanosis inte syns och felaktig diagnos ställs.

Speciella krav ställs enligt färgåtergivningsindex där R13 och det totala Ra värdet ska var mycket högt. Det krävs att värdena ligger över 85 på de lägre färgtemperaturerna och över 95 på de högre färg temperaturerna. COI anges som ett dimensionslöst värde som ska vara 3,3 eller under baserat på den spektrala energin som emitteras ut från LED modulen fördelat på var 5:e nm från 380 till 760 nm.

 

Optodrive LED Modul

Modulen ger ett balanserat ljus både i frågan av färgåtergivning och i ljusutbyte och kan därför användas i många typer av armaturer. Färgåtergivningen som vi åstadkommer i alla Optodrive moduler är betydligt högre än vad som föreskrivs Arbetsplatsutformnings direktiven AFS 2000:42 från Arbetsmiljöverket så även i denna. Det innebär att ljuskälla fullt ut bemöter AFS2000:42 önskemål och krav. De kan användas inom krävande sjukvård, kök, mat, konst, mode och i andra liknande applikationer med extrema krav på bästa möjliga färgåtergivning (>90Ra).

Optodrive modellen Svea är en kompled ljusmodul inklusive lins, drivare och lysdioder, allt i ett minmalt paket. Den är enkel monteras in i lösningar liknande halogen. Modulen är utvecklad för operations- och undersökningsbelysning och liknande applikationer där ett bra ljus är en fördel, där inbyggnadsdjupet bör vara lägsta möjliga. En lågprofil lösning som endast behöver 20 mm djup med perfekt ljus.

På senare tid har utvecklingen av nya fosfortyper, som är den aktiva luminanskonverteraren tagit fart med resultat på värden bättre än Ra95 och ljusintensitet nära med de lösningar som endast fokuserar på ljusintensitet. Dessa nya kompakta ljusmoduler öppnar upp för helt nya typer av lösningar med funktionell design med en energiverkningsgrad på upp till 80lm/W.

 

Kontakta:

Optoga AB
Köpingsvägen 4
732 31 Arboga
Sweden
+46 589 490 950

www.optodrive.se

Att: Stefan Larsson
stefan.larsson@optodrive.se

Företaget Optoga AB startade i november 2004. Företagets personal har mer än 30 års gemensam erfarenhet av elektronikkomponenter.

Optoga utvecklar och levererar lysdioder, lysdioddrivare, LED moduler och mjukvarulösningar till belysningsindustri, fordonstillverkare och elektronikföretag.

Genom att utveckla produkter med integrerad lysdiod och drivelektronik har man tagit initiativet till att ersätta lysrör, glöd- och halogenlampor med lysdiodbaserade ljuskällor.