Om Optoga

Optoga bildades i november 2004 och företagets personal har över 40 års erfarenhet av elektronikindustri och belysning.

Vision
Optoga är ett marknadsledande företag som krävande kunder vill arbeta med för att få innovativa affärslösningar och avancerade produkter.
Optoga arbetar hårt för att ständigt förbättra kvalitén på produkterna för att kunna erbjuda de bästa LED-modulerna på marknaden.

Uppdrag
Att förstå framtidens behov inom områden som energi, miljö och säkerhet.
Att leverera högsta kvalitet och innovativa lösningar med en hög känslighet för marknadens krav och ständigt överträffa dem. Detta sker med tekniska applikationer med optiska lösningar.

OPTOGA AB
Köpingsvägen 4
S-732 31 ARBOGA
SWEDEN

 +46 (0)589-490 950
  info@optoga.com