ETL / UL /CSA Godkännande!

ETL / UL /CSA Godkännande!

Testningen och fabriksinspektionen har klarats av och vi fick vårt kontrollnummer (501 30 85). Från och med nu kan vi verifieras i projekt i USA och Canada med våra LED Moduler tillsammans med UL8750 standarden. Vårt äventyr “over there” startar med Lilly60 för våra designprojekt och med Clara IP65 för utomhusapplikationer där den används i fuktskyddade applikationer.

Läran av detta är att det finns flera parter som tar hand om testning och certifieringen enligt UL-standarden 8750,  antingen är det UL eller ETL. För den inre marknaden i USA finns det inga begränsningar med att ha vare sig UL eller ETL. Under tiden för UL / ETL testningen har vi haft flera frågor om dessa och andra produkter. Vi fortsätter vårt arbete med andra LED-moduler för den amerikanska och kanadensiska marknaden.