Klassificering av armaturer

Klassificering av armaturer

Alla armaturer ska klassificeras enligt vilket skydd de ger mot elstötar. Märkningen är uppdelad i klass I, II och III och anger vilket typ av isoleringsskydd produkter har.

IEC 60598 anger reglementet för armaturer. En armatur får enbart märkas upp med en klass. Det innebär exempelvis att en lågvoltsarmatur med inbyggd transformator och jordad 230V kabel ut, ska märkas Klass I.

Klass I

Om armaturer har Klass I innebär det att de inte enbart är skyddade av grundläggande isolering utan att ledande berörbara delar även är anslutna till jord. Armaturer utan sladd ska ha anslutningsställe för skyddsjord. Kallas på engelska Basic insulation.

För fast monterade LED-moduler i en Klass I armatur gäller att de har ett krypavstånd på 2,5mm och ett luftavstånd på 1,5mm. (EN 62003-1 hänvisar till standard EN60598-1 (Section 11), tabell 11.1. Annex M)

Anders has a crepage distance of 2.5mm and is suitable for Class I fixtures.
Anders has a crepage distance of 2.5mm and is suitable for Class I fixtures.

För 230V armaturer gäller att de ska en spänningstålighet på 2x230V+1000V=1460V. (EN 62003-1 hänvisar till standard EN61347-1 (Clause 12), tabell 1).

Symbol

Symbol for Class I products with protective ground requirements.

Klass II

Armaturer av typen Klass II har ett skydd mot elchock baserat enbart på den grundläggande isoleringen och en ytterligare säkerhetsåtgärd, såsom dubbel isolering eller förstärkt isolering. Får anslutas till jordat uttag med europakontakt. Kallas på engelska för Reinforced insulation.

För fast monterade LED-moduler i en Klass II armatur gäller ett krypavstånd på 5mm och luftavstånd på 3mm. (EN 620031 hänvisar till standard EN60598-1 (Section 11), tabell 11.1, annex M).

Gustav has a crepage distance of 5mm and is suitable for Class II fixtures.
Gustav has a crepage distance of 5mm and is suitable for Class II fixtures.

Moduler med enbart 2,5mm krypavstånd på kortet kan förses med isolerande pads undertill som går ytterliare 2,5mm utanför kortet för att ge 5mm krypavstånd. I de fallen måste korten monteras med isolerade nylonskruvar.

För 230V-armaturer gäller att de ska en spänningstålighet på 4x230V+2750V=3670V. (EN 62003-1 hänvisar till standard EN61347-1 (Clause 12), tabell 1).

Klass II armaturer måste vara designade så att inga elektrifierade delar kan nås.

Symbol for Class II products with extra isolation requirements.

Klass III

Har armaturen Klass III innebär att den den är matad från en extern transformator. Skyddet mot elchock är baserat på att matning med SELV (Safety Extra-Low Voltage) från en spänning av högst 50V AC eller 120V DC från en skyddstransformator, armaturen får inte alstra högre spänning.

Victor ID is a low voltage module for Class III fixtures.
Victor ID is a low voltage module for Class III fixtures.
Symbol for low voltage products with Class III.